Konkursy przedmiotowe 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice,
w bieżącym roku szkolnym Lubelski Kurator Oświaty organizuje we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 12 konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych.

Szczegóły organizacyjne zostały opisane w Regulaminie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022. Część II ww. regulaminu zawiera zakresy wymagań na poszczególnych etapach konkursów (menu Informacje -> Regulamin).